آخرین اخبار بیمه در حوزه های مختلف بیمه های مسئولیت ، آتش سوزی ، حمل و نقل ، مهندسی و … و همچنین اخبار مرتبط با بیمه ایران در این قسمت قرار خواهد گرفت