بیمه تمام خطر نصب

اين بيمه نامه خسارت‌های فيزیکی غيرقابل پيش بينی ناشی از حادثه كه در حين اجرای عمليات نصب، مونتاژ يا دمونتاژ انواع ماشين آلات و تجهيزات و نيز نصب هرگونه سازه با اسكلت فلزی در كارگاه‌های كوچک و بزرگ صنعتی، كارخانجات، صنايع خودروسازی، شيميایی، فولاد، غذایی، چوب و كاغذ، چرم، كاشی سازی، صنايع وابسته به كشاورزی همچنين سيستم‌های مخابراتی، ابزارهای دقيق آزمايشگاهی، نيروگاه‌ها، پتروشيمی، پالايشگاه‌ها، پروژه‌های انتقال گاز يا نفت و نيز خطوط انتقال نيرو روی می دهد را تحت پوشش قرار می‌دهد. پوشش اين بيمه از زمان شروع عمليات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمايش و درصورت تمايل بيمه‌گزار دوره تحويل موقت (دوره نگهداری يا تضمين) نيز خواهد شد.