بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث (کشتی و شناور)

علاوه بر خطراتی كه بدنه و ماشین‌آلات را تهدید می‌كند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت كاركنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می‌باشند. بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث (کشتی و شناور) كلیه خطرات ومسئولیت های احتمالی مورد بیمه را در برابر اشخاص ثالث در دریا ( كلیه اجسام ثابت و متحرك در دریا ) را تا سقف مورد تعهد در بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد. علاوه براین كلیه مسئولیت بیمه گزار (مالك شناور) را در برابر كاركنان ، خدمه و مسافرین شناور را در طول عملیات دریایی و در مقابل حوادث و مسئولیت های ناشی از فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشكی را جبران می نماید.